Teeme ka tellimustöid, olgu selleks kingitused, auhinnad,
objektid interjööridesse või muu. Võtke julgelt ühendust. 

Kai Kiudsoo-Värv
kaikiudsoovarv.eu
kai.kiudsoo.varv@gmail.com
Maret Sarapu
maretsarapu.eu
maret.sarapu@gmail.com
Eeva Käsper

glass.ee
55606132
eeva.kasper@gmail.com